English (United Kingdom)Polish (Poland)Russian (CIS)
alt

WAYMAN

Innowacyjne zarzdzanie dajce poczucie kontroli i bezpieczestwa ... System WAYMAN pozwala na zarzadzanie dowolnej wielko projektami w przedsibiorstwie.

alt

NUPAS

Firma PBSP Sp. z o.o. wywodzi si z brany okrtowej i dziaa na tym rynku ju 7 lat. Z sukcesem wdroya innowacyjny system Nupas - Cadmatic, Nestix i Napa na rynku Polskim i obecnie posiada pozycje lidera.

alt

CADMATIC

Potne i atwe w uyciu narzdzia zawarte w systemie Cadmatic poprawiaj jako inynierii i projektowania. Rutynowe zadania wykonywane s automatycznie i niezawodnie dziki zautomatyzowanej produkcji dokumentw.

alt

Partnerzy...

CADMATIC, NCG, NESTIX, NAPA, NED-PROJEKCT, SEATECH ...

alt

Dowiadczenie

Firma PBSP Sp. z o.o. powstaa w roku 2004. Od samego pocztku jestemy globalnym partnerem firmy Cadmatic OY z grupy Elomatic, oraz przedstawicielem firmy NAPA OY.

Wizja, misja
Misj PBSP Sp. z o.o. jest innowacyjny rozwj w obszarze nowoczesnych technologii projektowania 3D obiektw morskich i ldowych. wiadczenie usug o najwyszych standardach jakoci, realizowanych w sposb zgodny z oczekiwaniami rynku i poszczeglnych bran naszej dziaalnoci jest celem, ktry realizujemy kadego dnia ...